Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim - informacje

Dane teleadresowe

Adres
1-go Maja 12A,
21-450 Stoczek Łukowski ,
Powiat: Łukowski
Telefon
25 797 01 77
Fax
25 797 01 77
E-mail

NIP
825-16-58-391

Opis mapy

Dodatkowe informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Stoczek Łukowski.

 

GOPS swoim działaniem obejmuje obszar Gminy Stoczek Łukowski.

 

GOPS realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami prawa oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.

 

GOPS realizuje także inne zadania przekazane mu na mocy aktów prawa lub w formie prawem przewidzianej.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
02-10-2020
Osoba wprowadzająca informację:
admin admin
Dodano do BIP dnia:
31-07-2013